Стипендия Фонда пастора Станислава Шкрабца (Štipendija Škrabčeve ustanove)награда