Bezpieczenstwo w srodowisku czlowieka / Monografia. Redakcja naukowa Leonid E/Shvartsburg, Tadeusz Zaborowski. ISBN 978-83-64249-27-3сборник

Статьи, опубликованные в сборнике