Проблеми викладання логiки та перспективи ii розвитку. VII Мiжнародна науково-прктична конференцiя (13-14 травня 2016 року). Матерiали доповiдей та виступiвсборник

Статьи, опубликованные в сборнике