Методи розв' язування прикладних задач механiки деформiвного твердого тiла: Збiрник наукових праць Днiпропетр. нацiон. ун-тасборник

Статьи, опубликованные в сборнике