Matematyka: Materialy VII Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji. Dynamika Naukowych Badan - 2012сборник

Статьи, опубликованные в сборнике