Международная научная конференция "Нанорозмiрнi системи: електронна, атомна будова i властивостi. НАНСИС 2004"КонференцияДоклады: