МАНАСТИРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ В ЮЖНОСЛАВЯНСКИТЕ ЗЕМИ И РУСИЯ ПРЕЗ XIV-XVI ВЕККонференцияДоклады: