Влияние противоопухолевого препарата оливомицина А на метилирование ДНКдоклад на конференции