Магнитоплазмонная гетероструктура на основе наночастиц золота и пленок феррита-гранатадоклад на конференции