Решение прямой задачи гравиразведки и магниторазведки на рельефедоклад на конференции