Angara: computational experiments in F#доклад на конференции