Оптимизация биокомпозита субтилизин Карлсберг - хитозан для синтеза/гидролиза пептидовдоклад на конференции