Прогноз углеродного бюджета лесных территорий.доклад на конференции