The civilizational nature of Russiaдоклад на конференции