Candidate landing sites for the Luna-Glob missionдоклад на конференции