Подсека – от Сибири до Канадыдоклад на конференции