Трансформация методики преподавания истории в условиях дистанционного обучениядоклад на конференции