О развитии идеи одного результата Н.Х. Розовадоклад на конференции