Николай Христович Розов и Научно-методический совет по математике Минобрнауки РФдоклад на конференции