Фотонейтронне рекции на Mn и Cuдоклад на конференции