Филиппины как точка отсчета в романе Са‘ида ас-Сан‘уси «Палка бамбука»доклад на конференции