Россия на пути к Царь-граду. От Петра I до Александра Iдоклад на конференции