Optical-physical Aspects of Fractal Art Therapyдоклад на конференции