Проблема жанра в романе М. Рощина «Князь»доклад на конференции