AgCl and AgBr doped CdSe quantum dotsдоклад на конференции