Арен в роли σ,π-лиганда (РЖХим. 1983. 3В95)доклад на конференции