Риторический потенциал видеоигрдоклад на конференции