Искрина А.В., стажировка в Bavarian Research Institute of Experimental Geochemistry and Geophysics (BGI) University of Bayreuthстажировка в организации