Способ связи между акванавтами и устройство по немупатент