Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2018 д.м.н. Современная стратегия лечения злокачественных опухолей придаточного аппарата глаза

Результаты деятельности

Соавторы: Кит О.И., Владимирова Л.Ю., Франциянц Е.М., Льянова А.А., Ульянова Ю.В., Волкова В.Л., Рядинская Л.А., Баужадзе М.В., Каплиева И.В., Нескубина И.В., Чертова Н.А., Гусарева М.А., АЕДИНОВА И.В., Шихлярова А.И., Абрамова Н.А., Жукова Г.В., Комарова Е.Ф., Пустовая И.В., Сурикова Е.И., Зыкова Т.А., Попова И.Л., Сакун П.Г., Тихановская Н.М., Власов С.Г., Погорелова Ю.А., Светицкий П.В., Трепитаки Л.К., Novoselova K.A., Дженкова Е.А., Росторгуев Э.Е. Черкес М.А. Шевякова Е.А. Бандовкина В.А. Вошедский В.И. Гварамия А.К. Гуськова Н.К. Максимова Н.А. Теплякова М.А. Choinzonov E.L. Goncharova A.S. Вереникина Е.В. Волкова В.А. Галина А.В. Ильченко М.Г. Лысенко И.Б. Максимов А.Ю. Подвязников С.О. Романова (Миндарь) М.В. Ходакова Д.В. Черярина Н.Д. Lukyanova E.A. Maldonado M. Mudunov A.M. Алиева С.Б. Алымов Ю.В. Болотин М.В. Болотина Л.В. Виноградов В.В. Говоров А.В. Дронова Е.А. Комарова Е.Ю. Корниецкая А.Л. Малихова О.А. Николаева Н.В. Новак А.В. Нуриманов И.А. Обухова О.А. Оджарова А.А. Поляков А.П. Пржедецкий Ю.В. Ражабова А.А. Решетов И.В. Розенко Л.Я. Романов И.С. Рыжов О.Д. Снежко А.В. Сторожакова А.Э. УЛЬЯНОВА Ю.В. Харагезов Д.А. Шатова Ю.С. Шейко Е.А. Bauzhadze M.V. Legostaev V.M. Myagkova V.S. Агаркова Е.И. БОГОМОЛОВА О.А. Бойко А.В. Геворкян А.А. Гурнак В.В. Донская А.К. Заикина Е.В. Златник Е.Ю. Игнатова А.В. Иозефи Д.Я. Качесова П.С. Кутилин Д.С. Лазутин Ю.Н. Мещеряков П.Н. Немашкалова Л.А. Непомнящая Е.М. Новоселова К.А. Пандова О.В. Постовая М.Г. Солдаткина Н.В. Ульянова Е.П. Шалашная Е.В. Aedinova I.V. Gvaramiya A.K. Kurbanova L. Sitkovskaya A.O. АВАНЕСОВА К.А. Аванесов А.М. Арджа А.Ю. Арзамасцева М.А. Гайсултанова Я.С. Голомеева Н.В. Гончарова Е.Г. Гончарова Н.Г. Горошинская И.А. Данилова А.Э. Егорова А.С. Захарченко В.Р. КАБАНОВ С.Н. Калабанова Е.А. Камаева И.А. Капуза Е.А. Касьяненко В.Н. Кательницкая О.В. Кононенко В.И. Култышева Ю.А. Лаптева Т.О. Новикова И.А. Позднякова В.В. Попов И.А. Попова Н.Н. Рогова Т.С. Сагакянц А.Б. Саманева Н.Ю. Толмачева Е.А. Фалалеева Н.А. Феденко А.А. Филиппова С.Ю. Филоненко Е.В. Фоменко Ю.А. Целищева И.В. Чертова Н.А. Шульгина О.Г. Alieva F.V. Atmachidi D.P. Atmachidi D.P. Babieva S.M. Bogomolova O.A. Chernova N.A. Doroshenko A.A. Enin Y.S. Ezhova M. Iozefi D.Y. Kharagezov D.A. Luganskaya R.G. Lukbanova E.A. Myagkova V.S. Popov I.А. Pustovaya I.V. Salatova A.M. Sayapin Y.A. Sergeeva M.M. Sidorenko Y.S. Vereskunova A.A. Yalymov A.I. Zhukovskaya O. Zykova Т.A. Абакумова С.В. Алиева Ф.В. Аллилуев И.А. Альникин А.Б. Аракелов Г.Г. Аракелова А.Ю. Арапов Д.Ю. Арапова Ю.Ю. Аушева Т.В. Бабиева С.М. Балицкий Г.В. Белова С.В. Богомолова Л.Д. Бойко К.П. Воловик В.Г. ГЕВОРКЯН Т.Г. ГУЛИДОВ И.А. ГУЛИДОВ И.А. Грушко С.А. Гусаков Е.А. Гуськова Е.А. ДАЙХЕС Н.А. ДАЙХЕС Н.А. ДАЙХЕС Н.А. ДАЙХЕС Н.А. ДАЙХЕС Н.А. Димитриади С.Н. Донская А.К. Егоров Г.А. Захарова Н.А. Збраилова Е.С. Зброилова Е.С. Зинькович М.С. Иванов С.А. Иванов С.А. Иванов С.А. Каймакчи О.Ю. Карнаухова Е.А. Касьяненко В.Н. Киблицкая Н.С. Коваленко В.А. Козель Ю.Ю. Колесников В.Е. Колесников Е.Н. Командиров М.А. Командиров М.А. Корнилова М.А. Коробейникова И.И. Костоев И.С. Крохмаль Ю.В. Кузнецова М.А. Кузнецова Н.С. Кутумова А. Кучкина Л.П. Кучкина Л.П. Кучукова З.А. ЛЫСЕНКО И.В. Лаптева Т.И. Лукбанова Е.А. МУДУНОВ А.М. Маслов А.А. Меньшенина А.П. Минкин В.И. Нариманов М.Н. Некрасова Г.А. Нистратов Г.П. Новикова И.А. Ноздричева А.С. Палатова А.В. Пандова О.В. ПандоваО В. Панова Н.И. Попов И.А. Порываев Ю.А. Пржедецкая В.Ю. Протасова Т.П. РЕШУЛЬСКИЙ С.С. РЕШУЛЬСКИЙ С.С. РЕШУЛЬСКИЙ С.С. РЕШУЛЬСКИЙ С.С. Расторгуев В.Н. Родионова О.Г. Розенко Д.А. Розенко Л.Я. СЕВРЮКОВ Ф.Е. СЕВРЮКОВ Ф.Е. Светицкий А.П. Селютина О.Н. Сергеева М.М. Снеговой А.В. Снежко Е.А. Сукорцева Н.С. ТРИФАНОВ В.С. Теплякова М. Тимошкина Н.Н. Торпуджян И.С. Удаленкова И.А. Ушакова Н.Д. Филатова Е.В. Хатюшин В.Е. Черкас А.В. Черняк М.Н. Черняк М.А. Чиж Г.И. Шевченко Н.С. арзамасцева м.а. колесников в.о.