KadetovN отправить сообщение

Кадетов Никита Геннадьевич пользователь

Прежние места работы (Нажмите для отображения)

Соавторы: Кадетова А.А., Суслова Е.Г., Емельянова Л.Г., Огуреева Г.Н., Бочарников М.В., Леонова Н.Б., Урбанавичуте С.П., Микляева И.М., Гнеденко А.Е., Леонтьева О.А., Румянцев В.Ю., Губанов М.Н., Дудов С.В. показать полностью..., Романов А.А., Солдатов М.С., Булдакова Е.В., Зарубина М.А., Левик Л.Ю., Морозова О.В., Черненькова Т.В., Архипова М.В., Бронникова В.К., Драгунова Е.В., Игнатов М.С., Игнатова Е.А., Константинов П.И., Королева Т.В., Котова Т.В., Кравцова В.И., Куликова О.Я., Мучник Е.Э., Орлов Д.С., Пузаченко М.Ю., Шарапова А.В., Аджиев А.Х., Барталев С.А., Беккиев М.Ю., Бирюков М.В., Божилина Е.А., Волцит О.В., Вомперский С.Э., Гаврилова И.П., Гамова Н.С., Герасимова М.И., Глазов Д.М., Глазовская М.А., Грибок М.В., Гуня А.Н., Дикарева Т.В., Ерёмкин Г.С., Жулева Е.В., Золотова Т.И., Зубакин В.А., Карпович Л.Л., Касимов Н.С., Кожин М.Н., Королева Н.Е., Корытный Л.М., Куранова Г.А., Курбатова И.Е., Кучменова И.И., Липилина И.А., Любимова К.А., Маркова (Котова) О.И., Мартынюк К.Н., Миронова В.А., Митенко Г.В., Морковин А.А., Никитин Е.Д., Никифорова Е.М., Новикова Н.М., Осетров А.Е., Петров О.Л., Петрушина М.Н., Пиковский Ю.И., Погорелов П.Б., Попов С.Ю., Разумова Н.В., Рубанов И.Н., Рудовский В.С., Самсонова С.Ю., Сирин А.А., Сорокина В.Н., Степанов И.В., Тикунов В.С., Тульская Н.И., Тутубалина О.В., Урбанавичюс Г.П., Фатхи М.О., Феодоритов В.М., Черницова О.В., Чубарова Н.Е., Шагин С.И., Январева Л.Ф., куманин г.м., Deyev M.G., Tikhonova E.V., Urbanavichus G.P., Авдеев В.П., Алексеевский Н.И., Алимова А.С., Аляутдинов А.Р., Архипкин В.С., Архипова М.В., Ахатов Е.А., Бабурин В.Л., Бакумова А.Д., Балдина Е.А., Барыкин А.Д., Беляева Н.Г., Белякова Н.С., Битюкова В.Р., Блохин Ю.Ю., Бобров А.В., Бобылев С.Н., Богданова М.Д., Болысов С.И., Бондарева Н.А., Бредихин А.В., Буйволов Ю.А., Бурцева О.И., Буторина Е.А., Валяева Е.М., Варламов А.Е., Варлыгина Т.И., Васильев О.Д., Васильева Ю.В., Вахнина О.В., Вергун А.П., Виноградов Г.М., Вишневский В.А., Власов Д.В., Воеводин П.В., Воробьева Т.А., Воронов Д.А., Вышивкин А.А., Гавриков А.С., Гаврикова М.С., Ганицкий И.В., Геннадиев А.Н., Гладкевич Г.И., Глазов П.М., Глазовская Т.Г., Голубчиков Ю.Н., Гонгальский К.Б., Горбунова и.А., Гребенец В.И., Гришин В.И., Гроот К.Х., Грязнова Е.А., Даниленко А.К., Данилова Т.Д., Даньшин А.И., Деев М.М., Деркачева А.А., Дмитриев Д.В., Добровольский А.В., Добролюбов С.А., Евсеев А.В., Евстигнеев В.М., Елисеев с., Еременко Е.А., Ермакова Г.С., Ершова Ю.Б., Жолобов А.С., Зарубкина М.А., Землянский В.А., Иванов А.П., Игнатов Е.И., Калякин М.В., Калякина Н.М., Карпачевский А.М., Касаткина Ю.Н., Кенжебаева А.Ж., Киселева Н.М., Кислов А.В., Ковалёв К.И., Кожухарь А.Ю., Конторщиков В.В., Конюхов Н.Б., Копейкин И.А., Копотий В.А., Кораблёва О.В., Коробушкин Д.И., Королев М.Ю., Королева Е.Г., Кошелева Н.Е., Красильников С.С., Краснова Е.Д., Красовская Т.М., Кречетов П.П., Кудрявцев Н.В., Кузиков И.В., Куленов Д.Ж., Куленова Л.Р., Кулыгина Н., Липка О., Липягов Г.М., Лихачев А.А., Ломоносова Л.М., Лычагин М.Ю., Магрицкий Д.В., Мадрид Хименес Л.А., Макшаев Р.Р., Малхазова С.М., Мартынова М.М., Мелихова Е.В., Миклин Н.А., Микрюков Н.Ю., Миловидова Е.Д., Милютина М.Л., Мищенко В.Н., Никифиров А.Е., Никулин В.А., Нокелайнен Т.С., Оболенская Е.В., Огородов С.А., Очагов Д.М., Павлушкин А.В., Панфилова И.М., Пархаев П.Ю., Певницкая Е.Л., Перов В.Ф., Першин О.А., Петухова Е.В., Плигина С.Ф., Полежанкина П.Г., Полухина А.Н., Поповкина А.Б., Преображенская Е.С., Присяжная А.А., Ражайский К.В., Редькин Я.А., Ретеюм К.Ф., Рец Е., Савернюк Е.А., Садков С.А., Самохин М.А., Самсонова С.Ю., Селиверстов Ю.Г., Семенков И.Н., Семенова Я.Р., Семин В.Н., Серегин А.П., Синяков Е.В., Скачков С.А., Смирнова С.Л., Снакин В.В., Стопалова О.А., Супранкова Н.А., Суркова Г.В., Таранец И.П., Татаринова Е.О., Терская А.И., Терский П.Н., Тиунов Н.А., Тиунова М., Тихонова Е.В., Торопов П.А., Трошко К.А., Тумель Н.В., Хляп Л.А., Хохлов В.А., Хрисанов В.Р., Чекулаева Е.Ю., Черешнев С.А., Черешня О.Ю., Черноморец С.С., Чудакова А.Р., Шамин М.С., Шартова Н.В., Шопина О.В., Шорников В.С., Юрьев А.И., Яблоков В.М., Янина Т.А., погожева м.п.

105 статей, 9 книг, 50 докладов на конференциях, 18 тезисов докладов, 10 НИР, 1 свидетельство о регистрации прав на ПО, 8 научных отчётов, 1 награда, 2 членства в научных обществах, 5 членств в редколлегиях сборников, 3 членства в программных комитетах, 1 дипломная работа, 8 учебных курсов

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 0, Scopus: 4
РИНЦ:

IstinaResearcherID (IRID): 1214070

ResearcherID: O-1027-2014

Scopus Author ID: 56588001600

Деятельность Экспорт в BibTeX стиль:  обычный | ГОСТ | plain | abbrv | acm | alpha | amsalpha | amsplain | apalike | ieeetr | siam