Keesha отправить сообщение

Мардашова Мария Валерьевна пользователь

МГУ имени М.В. Ломоносова, Биологический факультет, другие должности, с 1 сентября 2011

ООО "Центр морских исследований МГУ им. М.В. Ломоносова"

Соавторы: Краснова Е.Д., Воронов Д.А., Крылова М.А., Изъюров И.В., Косенков А.В., Меньшенина Л.Л., Фролова Н.Л., Виноградов Д.С., Балабин Ф.А., Ефимова Л.Е., Ерёмкин Г.С., Мокиевский В.О., Морковин А.А. показать полностью..., Столяров А.П., Цетлин А.Б., Шамин М.С., Ильченко С.А., Кручинин И.В., Пантюлин А.Н., Шорников В.С., Авилова К.В., Бащинская С.В., Белова Е.В., Бондарева Н.А., Буйволов Ю.А., Воронова А.Д., Гармаева С.Б., Добрынин Д.В., Дорофеев Д.С., Иванов А.П., Липилина И.А., Локтева В.А., Мелихова Е.В., Муртазина А.Р., Несмеянова Е.С., Никитин М.А., Никонорова М.Е., Поповкина А.Б., Репкина Т.Ю., Романенко Ф.А., Скачков С.А., Спирихина Л.Н., Тиунов Н.А., Ganiukova A., Ivanovsky K., Matsyna A., Proensa G.A., Ravinsky D., Shupikova A., Алёшин В.В., Асанов Г.С., Белевич Т.А., Бувалый С.Е., Варламов С.А., Василенко А.Н., Виноградова Н.Г., Власова С.Н., Волович Н.М., Грачев Д.И., Григорьева А.А., Гущина Л.Г., Демиденко Н.А., Ефимов В.А., Зубакин В.А., Зубакин В.А., Илюшина (Михайлюкова) П.Г., Исаченко А.И., Конюхов Н.Б., Лосюк Г.Н., Лялина Е.М., Никулина Т.В., Саввичев А.С., Самсонов Т.Е., Ситников К.М., Смиренский С.М., Соколова О.С., Супранкова Н.А., Трифанов П.В., Шамина К.Ю., Шведко М.А., Щербакова Т.Д., Izyurov I.V., Karpychev V.V., Авдеев В.П., Агафонов И., Азаров А., Анисимов M.Н., Афентьева Д., Беляев Б.М., Булай В.Г., Валиева А.С., Вахрамеева Е.А., Воробьева Е.С., Гизатулин Т.М., Глазов Д.М., Глебова М.А., Гончаров Р.В., Григорьев В.А., Диментова Е.А., Ермилова Ю.В., Житина Л.С., Загретдинова Д.Р., Ильяш Л.В., Илюшин Д.Г., Карпычев В.В., Килина А., Кокрятская Н.М., Кублицкий Ю.А., Куркина И.И., Кущенко Ю., Лазарева Р.Е., Леденев П.В., Леонтьев П.А., Луговой Н.Н., Лунина Н.А., Любезнова Н.В., Любимова К.А., Марфенин Н.Н., Мищенко В.Н., Павлушкин А.В., Пацаева С.В., Пегова А.Н., Прудковский А.А., Репкина Т.Ю., Савишкина Ю.С., Семенцова М.В., Семёнова М.И., Смахтина А.В., Смирнов А., Смирнова С.Л., Смоленцева Д., Терский П.Н., Тиунова М., Удовик Д.А., Харчева А.В., Хилькевич Г.В., Чекулаева Е.Ю., Шабалин Н.В., Шилова О.С., Энтин А.Л., Яковлева Е.Ю., Якушева А.А., Andrilenas K., Aphentyeva A., Buvaly S.E., Byrne A., Citarella M., Collin P., Gorelysheva D.I., Khudiakov I., Kohn A.B., Konyukhov N.B., Krylova M.A., Kuptsova A.D., Kuznetsov V.A., Lea-Anne H., Luttrell S., Matzsyna A., Miljutin D., Rybalko A., Senik V., Shevchenko V., Sopher K., Swalla B., Tabachnik K.R., Ulyana S., Verkuil Y.I., Volovich N.M., Zalota A.K., Zou M., z e.a., Азовский А.И., Антоновский Т.Р., Артамонова К.В., Бадина С.В., Базилова В.О., Беликов С.Е., Белоусова В.Н., Большаков Ф.В., Бородин О.В., Варагина С.А., Варламов А.Е., Васильева Е.Н., Веденин А.А., Воронов Д.А., Воронов Д.А., Воропаева И.С., Гаврило М.В., Гангнус И.А., Гаранина С.А., Гебрук А.А., Герасева Е.П., Горин С.Л., Горленко В.М., Гороховский К.Ю., Гуляев М.В., Гусева С.П., Давыдов Д.В., Давыдов Д.В., Демиденко Н.А., Джаврунова Е.Х., Дианский Н.А., Долгова Н.Д., Дугина И.О., Дунаева И.М., Дупляков А.В., Егорова Е.А., Ермолов А.А., Жданова Е.Ю., Железная Е.Л., Закусин С.В., Захарченко Д.И., Злочевская Я.О., Ивашечкин А.А., Иерусалимский Н.В., Калинина (Гайнанова) О.Ю., Калмацкая О.А., Катанова О.М., Кизяков А.И., Ковалёв К.И., Кокрятская Н.М., Коновалов Д.Д., Коновалова О.П., Кораблина А.Д., Коробкина Ю.Д., Коробова И.В., Корпушенков И.А., Кособокова К.Н., Кошкин А.Н., Кошутин Р.А., Кравчук Г.А., Крамарева Л.Л., Краснов Ю.В., Крупская В.В., Кудрявцев Н.В., Кузищин К.В., Кузнецов В.А., Кулагина Н.К., Кулыгина Н., Лапашина А.С., Лаптинский К.А., Летарова М.А., Литвин А.В., Лобарев С.А., Лобышев В.И., Лопанская Ю.Н., Лупачик В.В., Любецкий В.А., Максимов В.С., Максимова О.В., Медведева В.А., Мироненко А.А., Михайлов К.В., Моисеев А.И., Мокиевская Н.В., Мороз Л.Л., Мурашко О.В., Найда Е.М., Наумов А.Д., Неретина Т.В., Никитина О.И., Николаева О.В., Николаева П.А., Николайчук Д.И., Никулин В.А., Осипов А.М., Павлов В.И., Пакусина А.П., Панасенкова И.И., Панина Е.Г., Панова В.В., Панфилова И.М., Пахлеванова М.Б., Пахлеванова П., Петров Н.Б., Платонова Т.П., Полежанкина П.Г., Полюдченков И.П., Полюхов А.А., Радкевич Э.М., Раковская А.А., Русин Л.Ю., Сазонов А.А., Санамян Н.П., Сапожников Ф.В., Сапунков Н.Э., Сапункова Н.Ю., Свечинский Ю.Б., Сергиенко Л.А., Симакова У.В., Синицына О.И., Соловьев М.Ю., Спиридонов В.А., Стрелкова Н.В., Суслина А.Г., Табачник А.К., Татаринова Е.О., Телегина А.А., Телегина Е.А., Тепкина А.В., Токарев М.Ю., Трутнева Н.В., Турмачев Н.В., Улахович О.С., Федорищев П.А., Федорищева Е.П., Феркюл И., Филиппов А.С., Филькова А.А., Фомин В.В., Харламов М.А., Хасанова Л.Х., Хворостова А.Д., Хромова М.Р., Цуканова К., Чертопруд Е.С., Чесунов А.В., Шагиев А.Х., Шапина О.С., Шапоренко С.И., Шевченко В.П., Шехватова Н.А., Шкляревич Г.А., Щербаков А.В., Щербаченко Е.В., Щукин И.И., Эрендженова А.А., Юрьев А.И., Юшин В.В., ахлеванова У., попрядухин а.а.

47 статей, 4 книги, 63 доклада на конференциях, 53 тезисов докладов, 3 НИР, 2 научного отчёта, 2 награды, 7 учебных курсов, 1 выступление в СМИ

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 25, Scopus: 16
РИНЦ:

IstinaResearcherID (IRID): 3331480

Деятельность