alexnaz отправить сообщение

Назаров Алексей Анатольевич пользователь

МГУ имени М.В. Ломоносова, Химический факультет, Кафедра медицинской химии и тонкого органического синтеза, доцент, с 1 марта 2021

кандидат химических наук с 2000 года

Прежние места работы (Нажмите для отображения)

Соавторы: Милаева Е.Р., Шутков И.А., Hartinger C.G., Keppler B.K., Окулова Ю.Н., Dyson P.J., Гончар М.Р., Антонец А.А., Зенин И.В., Arion V.B., Jakupec M.A., Galanski M., Тюрин В.Ю. показать полностью..., Kandioller W., Kukushkin V.Y., Kuznetsov M.L., Коротеев М.П., Шевцова Е.Ф., Giester G., Groessl M., Nifant'ev E.E., Matnurov E.M., Mendoza-Ferri M.G., Антоненко Т.А., Грачева Ю.А., Шпаковский Д.Б., Casini A., Hanif M., Haukka M., Pombeiro A.J., Zava O., Кирсанов Е.А., Fаteeva A.A., Habala L., Juillerat-Jeanneret L., Severin K., Ворошилкина К.М., Мазур Д.М., Михалёв О.В., Штиль А.А., Ashraf S.M., Belsky V.K., Berger I., Brehmer T.H., Davey C.A., Davey G.E., Eichinger R.E., Griffioen A.W., John R.O., Kasser J.H., Meier S.M., Phillips A.D., Schmitt F., Yasemi A., van_Beijnum J.R., Борисова Н.Е., Подругина Т.А., Тафеенко В.А., Тимербаев А.Р., Фетисов Л.Ю., Харитонашвили Е.В., Abramkin S.A., Baquie M., Bartel C., Bokach N.A., Clavel C.M., Dworak C., Egger A.E., Farrell N.P., Kritchenkov A.S., Krokhin A.A., Legin A., Luzyanin K.V., Michael G.G., Muhammad H., Nowak-Sliwinska P., Olivier Z., Razuvaeva E.V., Risse J., Scopelitti R., Slaby S., Tsybin Y.O., Ursula R., Valiahdi S.M., Zenita A., Альбов Д.В., Асланов Л.А., Астафьев А.А., Волков Д.С., Воротеляк Е.А., Жиркова Е.Н., Зефиров Н.С., Логвинов А.А., Логинов Д.А., Максимова В.П., Мелешонкова Н.Н., Нелюбина Ю.В., Ненайденко В.Г., Окулов В.Н., Парулава М.Д., Седуш Н.Г., Серкова Т.П., Сташ А.И., Темнов В.В., Фатеева Е.А., Хребтова С.Б., Хрусталев В.Н., Цховребов А.Г., чвалун с.н., Ang W.H., Babkov D., Basu U., Becker A.R., Bednarski P.J., Berger W., Bertrand B., Bhattacharya S., Biba F., Bojkova D., Bosquain S.S., Brabec V., Burmeister H., Bytzek A., Büssing R., Cariou K., Cebrián-Losantos B., Charmian Hui F.Y., Chevchenko V., Chirkina M.V., Chisholm D.M., Cinatl J., Dani C., Dement’ev A., Du P., Eisenberg R., Emekeeva D.D., Foteeva L.S., Fraústo Da Silva J.J., Gardini D., Garnovskii D.A., Gasser G., Gendre P.L., Gil-Moles M., Giulia P., Gonsalvi L., Gornitzka H., Gorshkov M.V., Graf v.K., Guest D., Haojie Y., Hassell-Hart S., Hejl M., Hemmert C., Hoffmeister H., Hubert v.B., Jungwirth U., Karges J., Kenzaoui B.H., Keppler B.K., Khrebtov S.B., Kirill K., Klein F., Kopylovich M.N., Kortz U., Kosarev G.V., Kostrhunova H., Kosykh A.V., Kowalski K., Kozlova L.V., Kusi-Nimarko J., Lin Y., Lindner W., Lippmann P., Lobas A.A., Lobas A.A., Luther S.M., Ma X., Makarycheva-Mikhailova A.V., Mangrum J.B., Maria-Grazia M., Markus G., Maruszak M., Mathurin B., McGown A., McIndoe J.S., Meelich K., Melnichuk N., Mendes F., Mendoza M.A., Murray B.S., Musetti C., Ninin F.S., Notaro A., Novikov A.S., Nováková O., Olga Z., Ott I., Ott I., Pablo C., Patrycja N., Peng K., Peruzzini M., Peter D., Pettenuzzo A., Picquet M., Prause A., Pugashova N.M., Qin X., Rajan A., Rausch M., Redkozubova O.M., Reithofer M., Renfrew A.K., Richard P., Ronconi L., Ruggi A., Santos I., Sava G., Scaffidi-Domianello Y.Y., Schatzschneider U., Schmidt C., Schneeberg P., Schneider J., Scopelliti R., Serkova T.P., Sissi C., Skiba J., Skocic M., Starha P., Stepanenko I.N., Stolyarova N., Szczupak Ł., Tatiana B., Tatiana B., Timur F., Tina R., Tupertsev B.S., Tupertsev B.S., Türck S., Vasyanina L.K., Vinck R., Von Keyserlingk N.G., Voroshilkina K., Wagnières G., Wdziekonski B., Wee H.A., Wenzel M., Wu B., Wölker J., Yabbarov N.G., Zhujun M., Zohrab A., van den B.S., van_den_Bergh H., Ананьев И.В., Берберова Н.Т., Брегадзе В.И., Бурдина Т.А., Буслаев Д.А., Васянина Л.К., Вологжанина А.В., Воробьев М.А., Горшков В.И., Горшков Д.В., Друзина А.А., Дядченко В.П., Ефимов Н.Н., Жидкова Е.М., Задорожная О.И., Зезин А.Б., Иорданский В.Л., Калинин К.Т., Карлов Д.С., Кирсанов К.И., Ковалëва О.Н., Ковалева Е.Г., Косенко И.Д., Косых А.В., Кубанова А.А., Кулебякина А.И., Кхан Н.А., Ласькова Ю.Н., Лобас А.А., Лысенко К.А., Мельничук Н.А., Муратов Д.В., Надточенко В.А., Никольская Е.Д., Нинин Ф.С., Нифантьев Э.Е., Опруненко Ю.Ф., Осипова В.П., Павлова А.С., Палюлин В.А., Перекалин Д.С., Писарев С.А., Пугашова Н.М., Пучков А.А., Пучкова Ю.А., Сердюков А.А., Серкова Т.П., Сиваев И.Б., Спасов А.А., Спицина Е.В., Спицына Е.В., Стрельцов Д.Р., Суров И.И., Титова Е.М., Фетисов Т.И., Фотеева Л.С., Харитонов В.Б., Шарипов М.Ю., Шевцов П.Н., Штыкова Э.В., Якубовская М.Г.

102 статьи, 125 докладов на конференциях, 85 тезисов докладов, 17 НИР, 1 патент, 1 членство в научном обществе, 5 членств в редколлегиях журналов, 4 членства в программных комитетах, 2 диссертации, 8 дипломных работ, 27 курсовых работ, 9 выступления в СМИ

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 2928, Scopus: 3112
РИНЦ:

IstinaResearcherID (IRID): 568220

ResearcherID: F-2472-2011

Scopus Author ID: 7201780376

ORCID: 0000-0002-5821-1658

Деятельность