Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2003 к.б.н. Развитие апикальных комплексов Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. в зависимости от морфофизиологического состояния экспланта

Результаты деятельности

Соавторы: Сперанская А.С., Беленикин М.С., Чурикова О.А., Логачёва М.Д., Купцов С.В., Омельченко Д.О., Мурашев В.В., Муравенко О.В., Кудрявцева А.В., Дмитриев А.В., Коноров Е.А., Сухоруков А.П., Нилова М.В., Melnikova N.V., Лакунина В.А., Успенская М.С., Хафизов К.Ф., Садритдинова А.Ф., Кишлян Н.В., Мельникова Н.В., Шевелев А.Б., Bolsheva N.L., Айгинин А.А., Антипин М.И., Зеленин А.В., Kasianov A., Буза Н.Л., Валуева Т.А., Дарий М.В., Заика М.А. Комахин Р.А. Коробан Н.В. Краснов Г.С. Проценко М.А. Северова Е.Э. Bolsheva N. Kudryavtseva A. Дмитриев А.А. Рожмина Т.А. Сантино А. Юркевич О.Ю. Snezhkina A. Большева Н.Л. Егорова М.А. Комахина В.В. Кушунина М.А. Леонтьева М.Р. Милюкова Н.А. Полтрониери П. Рачинская О.А. Скобеева В.А. Федотова А.В. Цавкелова Е.А. Samoilov A. Шипулин Г.А. Zelenin A. Жученко А.А. Мельникова Н.В. Сизова Т.В. Krasnov G.S. Poltronieri P. Rozmina T.A. Sagaydak O.V. Urkevich O.U. Амосова О.А. Артюшин И.В. Вартапетян В.В. Никитин П.А. Полевова С.В. Саматадзе Т.Е. Снежкина А.А. Снежкина А.В. Шмыгля И.В. Штратникова В.Ю. Cimaglia F. Rachinskaia O.A. Racinskaya O.A. Samatadze T. Santino A. Strelnikova S.R. Zoshchuk S.A. Амосова А.В. Богачева А.М. Бодунова Н.А. Буланцева Е.А. Бяхова М.М. Воронцова М.В. Данишевич А.М. Дьяков Л.М. Коновалов А.С. Корнеенко Е.В. Куприянова Е.В. Лабунская Е.А. Мазей Ю.А. Никитина О.В. Ревина Т.А. Семенов А.Б. Скрипников А.Ю. Хатьков И.Е. Чернявский Д.А. Шаргунов А.В. Шипулин Г.А. Amosov A.V. BUTIN Batrak E.R. Bruyns P.V. Bulantseva E.A. Devyatov A.G. Fasano P. Guseva M. Halterman D. Klak C. Klimina K.M. Korableva N.P. Korneenko E. Kovaleva I.S. Kudryavtsev A.M. MELNIKOVA N. Oparina N. Sadritdinova A. Salas-Pascual M. Samokhina E.N. Savelov N.A. Shevelev A. Struwig M. Upelniek V.P. Uroshlev L.A. Бeлeникин M.C. Баландин С.А. Баранова Е.Е. Бочарникова Н.И. Вислобоков Н.А. Волынчикова Е.А. Гаджиева С.А. Герасимова Н.Г. Гузенко Е.В. Девятов А.Г. Джалилова Х.Х. Ежова Н.В. Жиров В.К. ЗОДЬБИНОВА А.Э. Зяблицин А.В. Каннер Д.Ю. Каптелова В.В. Карасева В.С. Керученько Я.С. Кинаш Е.А. Кирис Ю.Н. Колесниченко Л.Г. Крицков И.В. Лебедев С.С. Левина Т.А. Лемеш В.А. Лущаева И.В. Макарова М.В. Меркушкин Д.С. Немцова М.В. Немцова М.В. Нуждин С.В. Нуралиев М.С. Ольшанский А.Я. Опарина Н.Ю. Партс С.А. Поздышев Д.В. Раппопорт А.В. Савельева Е.М. Савилова А.М. Сапун С.С. Седова Е.А. Селезнева Ю.М. Серегин А.П. Синицын С.О. Соловьев А.А. Стеганова О.А. Троценко Тханг Н.Т. Фазано Л. Хомушку М.Р. Чистова А.В. Шевелев Б.И. Шипулин Г.А. Шостак Н.Г. Юнусов З.Р.