teymurz отправить сообщение

Зульфугарзаде Теймур Эльдарович пользователь

кандидат юридических наук с 1998 года

доцент по кафедре с 19 декабря 2007 г.

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

Соавторы: Курбанов Р.А., Белялова А.М., Шведкова О.В., Гурбанов Р.А., Налетов К.И., Свечникова Н.В., Слободяник В.В., Моисеев А.М., Дарькина М.М., Гуреев В.А., Рожков С.В., Крюкова Н.И., Лалетина А.С. показать полностью..., Богданов Е.В., Новицкая Л.Ю., Людвиг С.Д., Рузакова О.А., Озоженко С.И., Айтов П.Б., Петренко Д.С., Абузярова Н.А., Бородина Е.А., Федорова И.А., Баланюк Л.Л., Свечникова Н.В., Скутельник О.А., Тушиев М.Э., Peretyatko A.Y., Эрделевкий А.М., Спектор А.А., Гречуха В.Н., Чичуа Д.Т., Алексанян А.А., Ерохин Н.И., Абелев М.Ю., Денисюк С.П., Рогалева И.Ю., Алиева Г.А., Пузиков Р.В., Шеленговский П.Г., Богданов Д.Е., Денисов И.С., Жирнов А.В., Левитин В.Б., Апоницкий С.В., Арестова Е.Н., Башкатов Л.Д., Кошкин А.П., Ткачев В.Н., Тушиев А.Э., Хасбулатов Р.И., Спартак А.Н., Цирин А.М., Большов И.Г., Василевич Г.А., Веселкова Е.Г., Захарова Е.В., Калядина О.А., Клочковский Л.Л., Лебедева Л.Ф., Тюрин И.В., Фитуни Л.Л., Азарова С.П., Демина А.Н., Ершов О.Г., Миронова Е.С., Налетов К.И., Свечникова О.А., Щербаков В.А., Багреева Е.Г., Воронова Т.А., Востриков Г.Г., Горбылев В.М., Гущин В.З., Иваньшина И.А., Скитович В.В., Сурков А.Н., Танимов О.В., Ачалова Л.В., Бяшарова А.Р., Годун М.Ю., Ефимова О.А., Иванова С.В., Кириллова Е.А., Коротенков М.П., Ландабасо А.И., Мигалева Т.Е., Сабельников Л.В., Бобков А.Л., Борбат А.В., Гильбо Е.В., Гуреева М.А., Захарова Н.Н., Илиевский Н.В., Карпиков А.В., Кашеварова Ю.Н., Подбиралина Г.В., Романов А.А., Сагинова О.В., Свечников В.А., Ткаченко Д.П., Устинович Е.С., Федулов Г.В., Чиладзе Г.Б., Шубенкова Е.В., Allalyev R.M., Ivanovic L.D., Абрамова И.А., Алексеев В.Б., Артемов В.Ю., Голованова Н.А., Давыдова Е.Л., Давыдова Ю.Х., Жигулич В.С., Костюк М.Ф., Лаптев В.А., Магсумов Т.А., Метелев С.Е., Пермякова Е.В., Полежаев О.А., Рузаков А.Б., Севальнев В.В., Семыкина О.И., Сулоев А.В., Трунцевский Ю.В., Хатаева М.А., Штыхно Д.А., Экимов А.И., Якушев А.Н., Beket K., Korolev A.A., Zenin S.S., Брегеда Е.Ю., Бугорский В.П., Быстров Е.Н., Василевич С.Г., Власов И.С., Гасанов К.К., Горшков Б.П., Гришин В.И., Гуреев В.И., Есаков С.П., Живанович М., Журавлева Г.П., Изутина С.В., Карасева М.В., Лубягина Д.В., Маматов В.Г., Манке К., Меньших А.А., Мирмохаммади М., Мустафазаде А.И., Очиров О.Р., Свечникова С.А., Серегин В.П., Става Г., Тамбовцев Е.Е., Федоров А.В., Хабриева Т.Я., Цирина М.А., Чувахин П.И., Эриашвили Н.Д., Яблочкина И.В., Goncharenko L.N., Ivleva M.I., Kolke G.I., Murat M., Ponomareva M.A., Асалиев А.М., Багреева Е.Г., Бакланова Л.Д., Баранюк Г.Ф., Бодак А.Н., Васильев А.А., Гагарина Г.Ю., Галанов В.А., Герман Е.И., Глибчук Г.Д., Голоскоков Л.В., Горячева М.М., Гришина О.А., Давыдов Г.П., Дадьков В.Н., Данько Т.П., Диесперова Н.А., Елисеева Л.Г., Казначеев Е.А., Карпиков А.Н., Качалов В.И., Косолапова Н.В., Кузнецова Г.Ю., Кучерков И.А., Леванова Н.А., Ли Д.Б., Лысенко А.В., Мамедов Э.И., Мануилов Н.А., Матвеев П.Г., Михалькова Е.Е., Никитин Д.Н., Никишкин В.В., Отрохова Е.В., Петров С.П., Пещанская И.В., Пономарев М.А., Решетников О.М., Роденкова Т.Н., Саввина О.В., Сафи И., Сафи И., Семыкина О.И., Синицина Е.А., Смородинов О.В., Старостин Р.А., Стрельников С.С., Терентьева К.Б., Тутаева Д.Р., Тюрмина О.А., Хакимова А.Р., Хоминич И.П., Челухина Н.Ф., Чистяков Н.М., Шагалов М.Р., Шиловская Л.Л., Ширко И.М., Щербаков В.В., Янчуркин О.В., Ястребова О.К., Akhmadieva R.S., Avdolyan V.G., Cherkasova N.N., Ezhov S.G., Ganieva Y.N., Gvarliani T.E., Ivlev V.J., Izdebski P., Kalugina O.A., Karataev V.B., Khakimova A.R., Khusainova S.V., Kolotushkin S.M., Komarova N.M., Kudyasheva A.N., MEDIN, Mukhamedshin R.A., Murugova V.V., Osipovich A.V., Ozcinar Z., Panyukov A.I., Pudalov V.M., Rojkov S.V., Shagieva R.V., Shepilova N.A., Sukhostavska Y.V., Suslikov V.N., Tsokur E.F., Uzunboylu H., Vytovtova N.I., Yuan S., АЛАФУЗОВ И.Г., Абрамов М.М., Абрамова Е.В., Авдеев Д.А., Агасалим оглы С.А., Агафонов В.Б., Александрова Е.В., Александрова И.А., Алексеева Н.А., Алтынник Н.А., Артёмов В.М., Архипова О.Н., Арямов А.А., БОНДАРЕНКО Н.Е., Багинова В.М., Багмет А.М., Багреева Е.В., Баранов А.В., Башкатов Л.Д., Безнасюк А.С., Безуглова О.В., Бекмагамбетов А.Б., Беликова К.М., Белкин Ю.Д., Беляева О.В., Беляков В.И., Бернатович А.В., Бехер В.В., Богатырев В.А., Богатырева Н.В., Богдан В.В., Богданов Е.В., Богданова Е.Е., Боголюбов С.А., Бодак А.Н., Бородин С.С., Бронникова М.Н., Бужигаева Т.Е., Булатецкий Ю.Е., Булгаков В.В., Булгакова Д.В., Бурдукина Н.А., Быканов Н.С., Бычков В.В., ВАГИЗОВА В.И., Вавильченкова Г.И., Валентей С.Д., Василевич С.Г., Васякин Б.С., Вегеро Д.Е., Владимирович И.И., Власов И.С., Волокитина М.В., Волостнова С.В., Волошин П.В., Востриков Г.Г., Воякина Е.А., Вырэмбеk Х., ГАЙНУТДИНОВ Т.Г., Гаврилов Б.Я., Герасименко А.А., Гончаренко Л.П., Горчев Й., Грандонян К.А., Грачева Д.А., Гребенчикова Л.А., Гретченко А.А., Гришина О.А., Грудцына Л.Ю., Гуреев В., ДОБРЫНИН А.И., Давидович Л.Р., Денисов И.В., Дергунова Л.В., Дихтяр Е.Д., Донстер Т.С., Дорохов Н.И., Дятлов С.А., Евдокимов А.Д., Евсеева Я.Р., Елисеев Д.В., Ельцов Н.С., ЖЕСТОВСКИЙ Ф.А., Жаворонкова Н.Г., Жидких А.А., ЗАБЕЛИНА М.И., Зайцев В.Ф., Занковский С.С., Зарова Е.В., Захаров А.В., Захаров Е.П., Зелепукин Р.В., Зернов В.А., Зиганьшин P.M., Злобина В.И., Зюзин И.А., Ивченко Ю.Е., Изутина С.В., Индрашчик А., Искевич И.С., КИЯМОВ И.К., Кабина Е.Н., Камолов С.Г., Кандалов П.М., Капитонова О.В., Карпунина Е.К., Карташова Л.В., Касаева Т.В., Каурова Л.В., Кванина В.В., Клеандров М.И., Ковбасюк А.Н., Кожевникова И.А., Колобаев Д.В., Копаев Ю.Б., Королев Е.С., Коротенков М.П., Костова В.Н., Красненкова E.В., Краснянская И.А., Крохина Ю.А., Крючкова П.В., Кубяк М., Кувшинова А.М., Кузнецов О.В., Кузнецов С.Н., Кунев Д.А., Курбанов К.А., Курганбаева Н.С., Кштонь В., ЛУКЪЯНЧИКОВА Н.П., ЛЬВОВСКАЯ С.С., Лако И., Лебедева Е.И., Лилимберг С.И., Линьков П.А., Лупандина В.Ю., Лутцев Р.Ю., Лысов А.Б., МИРОПОЛЬСКИЙ Д.Ю., Мазитова Н.З., Малеина М.Н., Манке К., Манохина Н.В., Мартыненко Г.И., Меньших А.А., Минбалеев А.В., Мирмохаммади М., Митюков Н.В., Мохов А.А., Мошкина Н.А., Мустафазаде А.И., НЕСТУЛАЕВА Д.Р., Наумов В.В., Непряхина Т.В., Никитин Д.Н., Никишин А.Ф., Николаев М.Н., Никольская А.Г., Новиков С.В., Новожилова Ю.В., Нугуманова А.Г., Нурмагамбетов Р.Г., Осипович А.В., Очиров О.Р., Парамонов А.В., Пашинян Г.Н., Певзнер М.Е., Перенджиев А.Н., Петрова Д.Е., Петровичева Ю.В., Петрухно Л.А., Пехташева Е.Л., Платонова Н.А., Плотникова Т.В., Подкатилин А.В., Поздеев А.Р., Положишникова М.А., Полубинская С.В., Попов А.М., Попов В.С., Попов В.С., Постолюк Д.А., Посулихина Н.С., Прохоров В.П., Пулик А., Райхель Я., Редкоус В.М., Решетников О.М., Романова Т., Рыбакова С.В., Рязанов В.Т., САВИНОВА М.В., СЛЕПОВ В.А., Саленко А.В., Салимов А.А., Сачкова Л.И., Светлова А.И., Селюков А.Д., Серова О.А., Симагина В.И., Симушина Е.Н., Сингх Е.А., Скобелев В.П., Скобелин С.Ю., Слободенюк Г.Г., Смагина В.В., Смирнов Н.Е., Собченко О.В., Соловьева Б.А., Соловьёв П.В., Сорокоумова Е.А., Става Г., Стромов В.Ю., Суботин П.А., Сушков М.А., Сушкова О.В., Сыбачин С.А., Сюткин В.Г., ТУХВАТУЛЛИН М.С., Тажибаева Б.Т., Твердохлебова М.Д., Тетюхин И.Н., Тирас Х.П., Толвиньски М., Томчин Г.А., Тополевски С., Тополевский С., Тюрин Е.А., Уланов П.Е., ФАЙРУШИНА М.А., Федоров А.В., Федотов В.Е., Фетищев Д.В., Филиппов П.М., ХАЛИУЛЛИНА Г.Р., Хабриева Т.Я., Хаперская К.С., Харин В.В., Хасанов А.А., Хасанов М.И., Хасанова Р.И., Холопик К.В., ЦЫДЫНОВ Р.Ж., Цветкова А.В., Цветкова А.В., Цомпа Т., ЧЕРВОННЫЙ В.П., Чеджемов С.Р., Чепелькина Т.И., Чеховская Т.Н., Чувахин П.И., Шакун В.М., Шапкина-Скокова И.И., Шарова К.А., Шибаев С.Р., Шишкин А.В., Шляпин Д.Е., Шпоппер Д., Штаркина Н.А., Шукаев В.А., Шуняева В.А., Щучкина И.И., Эратов И.Т., Юргилевич М., Юрьев В.М., Юхачев С.П., Яворский А.Н., Яловой О.А., ильина е.в.

593 статьи, 628 книг, 150 докладов на конференциях, 39 тезисов докладов, 459 наград, 15 членств в научных обществах, 4 почетного членства в организациях, 13 членств в редколлегиях журналов, 22 членства в редколлегиях сборников, 31 членство в программных комитетах, 1 диссертация, 94 выступление в СМИ

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 75, Scopus: 122
РИНЦ:

IstinaResearcherID (IRID): 5137583

ResearcherID: K-3752-2012

Scopus Author ID: 57188638617

ORCID: 0000-0002-0778-1511

Деятельность