Об отклонении границ разделов Земли от фигур равновесиятезисы доклада