Влияние С-конца ε-субъединицы на активности АТФ-синтазы Bacillus subtilisтезисы доклада