Влияние пандемии на изменение повседневности: репрезентация в мемахтезисы доклада