SNIZHENIYE KONTSENTRATSIY TYAZHELYKH METALLOV V VODNYKH RASTVORAKH PRI VZAIMODEYSTVII S MAKROFITAMIстатья

Статья опубликована в журнале из списка RSCI Web of Science
Статья опубликована в журнале из перечня ВАК
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 23 сентября 2021 г.