Влияние интенсивности ИК-пиролиза на структуру и свойства нанокомпозитов на основе полиакрилонитрила, Fe (Co)тезисы доклада