"Φοιτητές από Ρωσία σε άπταιστα ελληνικά για μεγαλόκαρδους, φιλόξενους Eλληνες"выступление в СМИ