Образование

Результаты деятельности

Всего: 8 статей, 1 тезисы доклада, 3 книги.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 11

Просмотреть публикации »

Соавторы: Каширина Е.С., Голубева Е.И., Серегин А.П., Fateryga A.V., Yena A.V., Yevseyenkov P.E., Рыфф Л.Э., Bogdanovich S.A., Ebel A.L., Raus T., Verkhozina A.V., Гамова Н.С., Епихин Д.В., Лысков Д.Ф., Панкеева Т.В., Прокопов Г.А., Сенатор С.А., Фатерыга В.В., Хапугин А.А., Bartolucci F., Belova V.A., Belyakov E.A., Bergmeier E., Biryukova O.V., Bury U.V., Chimitov D.G., Chorna G., Danilevsky Y.V., Danilin A.V., Deineko O.V. Dorofeev N.V. Dorofeev N.V. Dorofeyev V.I. Dubynin A.V. Ebel A.L. Efremov A.N. Eleftheriadou E. Esanov H.K. Esina I.G. Fedorova Y.A. Filippov I.V. Filippova N.V. Fomenko V.A. Galasso G. Gaziev A.D. Gerasimov S.V. Gestri G. Giannakis T. Glazunov V.A. Grigorenko V.N. Hubatka P. Iamonico D. Jabborov A.M. Kapralov A. Karpenko T.A. Kechaykin A.A. Khimin A.N. Kholodov O.N. Khoreva M.G. Koroliuk A.Y. Korolyuk E.A. Kostruba T. Kozyr I.V. Krause J. Krivosheev M.M. Kropocheva E.V. Kummer V. Kuryakova O.P. Kuzmin I.V. Lazzeri V. Magazov Y.O. Malov D.N. Mitjushina I.Y. Mukhumaeva P.O. Murashko V.V. Murtazaliev R.A. Murtazaliev R.A. Nesterkova D.V. Nesterova S.A. Olonova M.V. Osmanov R.M. Ovchinnikova S.V. Pachedjieva K. Palermo D. Palimetakis G. Pavlov I.V. Ponomarenko S.V. Prokhorov V.E. Pyak A.I. Pyak A.I. Pyak E.A. Romanov K.V. Rätzel S. Safina D.B. Salokhin A.V. Samarin E.S. Samaritakis F. Samodurov K.V. Shaulo D.N. Shevera M. Sklyar E.A. Stepanov V.V. Stepantsova N.V. Strus T.L. Sultanov R.R. Szokala D. Tajetdinova D.M. Tavilla G. Theodoropoulos K. Tishin D.V. Tomaszewski D. Travkin V.P. Tretyakova D.V. Tsarenko N.A. Tsiftsis S. Turland N.J. Uhlich H. Vasyukov V.M. Vladimirov D.R. Wei W. Yakovlev A.A. Yumagulov D.A. Zakharov V.P. Zelenova N.P. Zieliński J. Zolotov D.V. Zykova E.Y. Zyrianov A.P. von Raab-Straube E. von Raab-Straube E. Алемов С.В. Арефьев С.П. Архипов В.Ю. Багрикова Н.А. Бакутов В.А. Басов Ю.М. Бескаравайный М.М. Бешко Н.Ю. Болтачев А.Р. Большаков Б.В. Бондарева Л.В. Бондарева Л.В. Боровичев Е.А. Бородулина В.П. Бочков Д.А. Брынза Е.А. Виноградов Г.М. Гаврилова Т.М. Гарин Э.В. Глазунов В.А. Голяков П.В. Гонгальский К.Б. Горбунова М.С. Горшков Е.И. Гостев В.В. Грабовская-Бородина А.Е. Губанов В.В. Дегтярев Н.И. Довгаль И.В. Дудов С.В. Дудова К.В. Евсеенков П.Е. Епихин Д.В. Загородняя Ю.А. Зарубо Т.В. Зеленкова В.Н. Золотухина И.Б. Ирклиенко Н.Н. Исаев В.С. Кандаурова А.Н. Квитницкая А.А. Князев М.С. Кобузева И.А. Коваль А.Г. Кожин М.Н. Козлова М.В. Корженев- ская Ю.В. Корженевский В.В. Коротков В.Н. Коротков Ю.Н. Косачев П.А. Костерин О.Э. Крайнюк Е.С. Кривенко Д.А. Кривохатский В.А. Кривохижин С.В. Кузменкин Д.В. Кузьмина А.В. Кукушкин О.В. Кутлунина Н.А. Кутуева С.Б. Лазьков Г.А. Лащинский Н.Н. Лебедев А.В. Леднев С.А. Леострин А.В. Луферов А.Н. Майоров С.Р. Маллалиев М.М. Марченкова К.Ю. Мильчакова Н.А. Мирвода С.В. Митрошенкова А.Е. Муртузалиев С.Т. Нарчук Э.П. Никифоров А.Р. Новиков А.А. Попов Е.С. Порядин Л.С. Поспелов И.Н. Прокопенко С.В. Прыгунова И.Л. Пушай Е.С. Пышкин В.Б. Ревкова Т.Н. Рубцова С.И. Ручко П.В. Савкина И.С. Савчук В.В. Светашева Т.Ю. Силаева Т.Б. Статкевич С.В. Теплоухов В.Ю. Тихонова Е.В. Товпинец Н.Н. Турбанов И.С. Улановская И.В. Хомутовский М.И. Чернягина О.А. Шамшев И.В. Шилов Д.С. Шкаранда Ю.С. Шмаков А.И. Шнер Ю.В. Шумихина Е.А. Эрст А.С.