Honz Z.

Honz Z.

Соавторы: Pliskovskii E.N., Bannasch R., Brudanin V.B., Gafarov A.R., Kebkal K.G., Kebkal O.G., Rjabov E.V., Осипова Э.А., Golubkov K., Konischev K., Скурихин А.В., Mirgazov R.R., Shelepov M.D. показать полностью..., Tabolenko V., Doroshenko A.A., Pan’kov G.L., Shaibonov B.A., Gress T., Koshechkin A.P., Kulepov V.F., Sheifler A., Кочин А.В., Bogorodsky D., Fialkovskii S.V., Lyashuk V., Milenin M.B., Zagorodnikov A.V., Danilchenko I.A., D’Yachok A.N., Смагина Т.И., Dzhilkibaev Z.A., Panfilov A.I., Koshel F.K., Буднев Н.М., Ainutdinov V.M., Avrorin A.V., Коробченко А.В., Belolaptikov I.A., Gaponenko O.N., Kuleshov D.A., Rozanov M.I., Аврорин А.Д., ЗУРБАНОВ В.Л., Djilkibaev Z.A., Domogatsky G.V., Kuleshov D., Tarashanky B., Tarashansky B., Belolaptikov I.A., Domogatskii G.V., Dvornicky R., Fajs L., Suvorova O.V., Яковлев С.Г., Avrorin A.V., Aynutdinov V.M., Rushai V.D., Simkovic F., Stekl I., Кожин В.А., Козликин М.Б., Сафронов Г.Б., Суворова О.С., Korobchenko A., Koshel' F.K., Zhukov V.A., Zurbanov V.L., Яковлев С.А., Budnev N.M., Rozinov M., Sorokovikov M.N., Tarashanski B.A., Yu R.V., Демидов С.В., Дьячок А.Н., Карамов Э.В., Миргазов Р.Р., Панфилов А.И., Перевалов А.А., Яковлев С.А., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Fialkovsky S.V., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., M I.R., Rubtsov V.F., Sorokovikov M.N., T Gress (Irkutsk State I.U., Zagorodnikov and V L Zurbanov A.V., the Baikal-GVD ProjA D Avrorin S.o., Гафаров Р.Р., Демидов В.А., Мишенин М.В., Полещук В.А.

18 статей, 2 доклада на конференциях

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 72, Scopus: 74

IstinaResearcherID (IRID): 11873025

Деятельность