Кривовичев С.В.

Кривовичев С.В.

Соавторы: Пеков И.В., Чуканов Н.В., Япаскурт В.О., Задов А.Е., Сидоров Е.Г., Бритвин С.Н., Аксенов С.М., Золотарев А.А., Gurzhiy V.V., Zhitova E.S., Вигасина М.Ф., Тананаев И.Г., Ямнова Н.А. показать полностью..., Panikorovskii T.L., Зубкова Н.В., Тюменцева О.С., Shilovskikh V.V., Пущаровский Д.Ю., Сийдра О.И., Яковенчук В.Н., Krzhizhanovskaya M.G., Дейнеко Д.В., Мясоедов Б.Ф., Панкова Ю.А., Britvin S.N., Армбрустер Т., Бёрнс П.К., Гурбанова О.А., Димитрова О.В., Лыкова И.С., Стефановский С.В., Юдинцев С.В., Avdontceva M.S., Avdontseva E.Y., Belakovskiy D.I., Belakovskiy D.I., Göttlicher J., Kasatkin A.V., Pakhomova A.S., Банару А.М., Боровикова Е.Ю., Волков А.С., Горелов А.А., Гуржий В.В., Каримова О.В., Органова Н.И., Расцветаева Р.К., Русаков В.С., Турчкова А.Г., Урусов В.С., Armbruster T., Burns P.C., Friščić T., Greenwell H.C., Huskić I., Ivanyuk G.Y., Kabanova N., Katerinopulos A., Magganas A., Mazur A.S., Pakhomovskii Y.A., Polekhovsky Y.S., Schneider J., Schueller W., Ternes B., Voudouris P., Азарова Ю.В., Аксенов С.М., Белова Е.В., Брызгалов И.А., Ван К.В., Зеленский М.Е., Карпенко В.Ю., Кобелева Е.А., Кононкова Н.Н., Кошлякова Н.Н., Левицкая Л.А., Левицкий В.В., Мерлино С., Мурашко М.Н., Розенберг К.А., Стефанович С.Ю., Филатов С.К., Шнайдер Ю., Щипалкина Н.В., Agakhanov A.A., Anikin L.P., Baburin I.A., Biagioni C., Bonaccorsi E., Bouniaev M.M., Christof S., Egon S., Giuseppina B., Helge R., Hålenius U., Ismagilova R.M., Jonsson E., Kalashnikova S.A., Kashtanov S.A., Kitagawa H., Kononkova N.N., Kornyakov I.V., Kotlyarov V.A., Kovrugin V.M., Kretser Y.L., Kupchinenko A.N., Lim D.W., Lorenz J.A., Mentré O., Mikhaylenko P.A., MÖCKEL S., Möhn G., Navrotsky A., Novendra N., Oleg J., Panikorovsky T.L., Rassomakhin M.A., Rastsvetaeva R.K., Rumsey M., Sivtsov A.V., Strekopytov S.V., Titi H.M., Topić F., Tsirlin A.A., Turner R., Zaitzev A.N., Zinyakhina D.O., Zviagin B.B., Белаковский Д.И., Белогуб Е.В., Бердоносов П.С., Бубнова Р.С., Бычкова Я.В., Васильев А.Н., Вирюс А.А., Волков А.С., Волошин А.В., Галускин Е.В., Гарбер А.И., Гридин Д.М., Долбилин Н.П., Долгих В.А., Ермолаева В.Н., Ероховец Н.Ю., Зверева Е.А., Кабалов Ю.К., Ковальчук М.В., Ковальчук М.В., Ковругин В.М., Ксенофонтов Д.А., Кузнецов А.Н., Кутырев А.В., Лаверов Н.П., Максимова (Реукова) О.В., Марсий И.М., Миронова Ю.С., Михайленко П.А., Моисеев М.М., Нуждаев А.А., Оленев А.В., Семенов Е.И., Сергеева А.В., Середкин М.В., Сорохтина Н.В., Субботин В.В., Ханин Д.А., Хиксон A.E., Чайковский И.И., Чаркин Д.О., Чернятьева А.П., Чиркова Е.П.

95 статей, 1 книга, 13 докладов на конференциях, 9 тезисов докладов, 1 диссертация

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 414, Scopus: 381

IstinaResearcherID (IRID): 1209150

Деятельность