Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2021 стажировка ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности" (Россия)
  • 1992 д.ю.н. Экологический контроль: теория, практика правового регулирования

Результаты деятельности

Соавторы: Ефимова Е.И., Волков Г.А., Козырь О.М., Петрова Т.В., Воронцова А.А., Крассов О.И., Заславская Н.М., Нарышева Н.Г., Корнеев А.Л., Васильева М.И., Русин С.Н., Игнатьева И.А., Хаустов Д.В., Петров В.В., Бандорин Л.Е., Миняев А.О., Осокин Н.Н., Бринчук М.М., Багаутдинова С.Р., Кловач Е.В., Куприева О.Н., Сидоров В.И., Алехин А.П., Богданова Н.А., Волков А., Воронин М.В., Колотинская Е.Н., Красных Б.А., Минаева А.А., Новикова Е.В. Третьякова А.А. Чиркин С.В. Шакирова О.Д. Шестерюк А.С. Боголепов Р.Д. Вайпан В.А. Гагарин Н.А. Гуценко К.Ф. Дмитриева И.К. Исполинов А.С. Кадышева О.В. Крохин А.Н. Кулагина Е.В. Минаева А.А. Новицкая Т.Е. Новичкова З.Т. Петров В.В. Пугач Е.Н. Ataeva E.V. Vysotskaya L. Абрамов А.А. Абросимова Е.А. Бережнов А.А. Бобылев С.Н. Ворфоломеев В.П. Давидян Г.М. Дранжевский М.Д. Козлова Н.В. Куренной А.М. Леонова Г.Б. Лужецкая Н.В. Лукина Е.Н. Лунгу П.Ф. Малютин Н.С. Марченко М.Н. Миняев И.Е. Молотников А.Е. Петрова Т.В. Рыбалкина Е.Ю. Северин В.А. Черных Ю.Б. Шушанов С.С. (составители) М.Е. (составительство) М.Е. Baryshnikov A.Y. Dr S.R. Kataeva E. Logacheva N.P. Polosukhin A.I. Sakharov S.G. Tsvetkova N.V. Turkina A.G. Авторский к. Амиров А.Т. Артемьев А.В. Бабушкина А.А. Бакунина Т.С. Барабанщикова В.В. Белицкая А.В. Белоусов К.А. Белоусов К.В. Белошапко Ю.Н. Бережнов А.Г. Буянова М.О. Вахнин И.Г. Волков Г.А. Ворожевич А.С. Воротилин Е.А. Гладун З.С. Глотова С.В. Головкина Н.Л. Губин Е.П. Гутенев В.В. Дедов Д.И. Дедова Н.А. Денисов В.В. Епонешникова Г.В. Еркин А.А. Заботина Т.Н. Забрамная Е.Ю. Зайченко Е.В. Захаренко Н.А. Зеличенко В.М. Зенин И.А. Зинченко Ю.П. Золотарев В.И. Ивлев Ю.В. Ивлиева М.Ф. Измайлова Е.В. Иконицкая И.А. Ильютченко Н.В. Ишков В.Н. Кадагидзе З.Г. Карелина С.А. Кашицин В.П. Кирсанова Е.Е. Кичик К.В. Клинушкина Е.Ф. Клочкова А.В. Колбасов О.С. Комаров С.А. Корнеев С.Д. Корнеев С.М. Корчагина Т.П. Костян И.А. Лаутс Е.Б. Лахно П.Г. Лысюк Е.Ю. Маркова С.А. Мартьянова Т.С. Матвеева А.А. Матвеева Е.В. Мачин И.Ф. Медведев С.А. Миндзаев М.А. Миронов Г.В. Митина Т.А. Михайлова И.Н. Михалева Н.А. Неверов О.Г. Овчарова Е.В. Осипов Г.И. Панкратов П.А. Паращук С.А. Пискарев И.К. Побежимова А.Ю. Полянский П.Л. Пушин А.Н. Рогачев А.А. Романов С.В. Саженов А.В. Салогубова Е.В. Саурин А.И. Сахаров В.И. Севостьянов В.Л. Сидоренко В.Н. Сидорова А.Э. Сидорова Т.Э. Скрипников И.А. Старова Е.В. Суханов Е.А. Тарасенко О.В. Твердислов В.А. Тимофеева Л.Н. Ткачев А.В. Толкачев К.С. Третьяков С.В. Трифонова Е.В. Тупицын Н.Н. Уали Е.З. Филиппов П.А. Филиппова С.Ю. Фролова Е.А. Халипов С.В. Харитонова Ю.С. Харьков В.Н. Хламов Н.Э. Шерстобитов А.Е. Ширин А.Д. Шойгу Ю.С. Щербак Н.В. Яблоков Н.П.