Travina O.V.

Travina O.V.

Соавторы: Aksenova O.V., Bolotov I.N., Kondakov A.V., Винарский М.В., Палатов Д.М., Aksenov A.S., Bespalaya Y.V., Nekhaev I.O., Spitsyn V.M., Tomilova A.A., Bespalaya Y.V., Gofarov M.Y., Khrebtova I.S. показать полностью..., Kolosova Y.S., Sokolova S.E., Tomilova A.A., Vikhrev I.V., Спицын В.М., Хребтова И.С., Шевченко А.Р., Шевченко А.

3 статьи

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 34, Scopus: 41

IstinaResearcherID (IRID): 127982189

Деятельность