В связи с техническими работами в центре обработки данных, часть прикреплённых файлов в настоящее время недоступна.
 
Строяковский Д.Л.

Строяковский Д.Л.

Соавторы: Федянин М.Ю., Самойленко И.В., Трякин А.А., Артамонова Е.В., Демидов Л.В., Орлова К.В., Харкевич Г.Ю., Болотина Л.В., Владимирова Л.Ю., Perminov E.V., Гамаюнов С.В., Новак А.В., Стилиди И.С. показать полностью..., Бесова Н.С., Жукова Л.Г., Кит О.И., Ратнер Е.И., Строганова А.М., Титова Т.А., Филиппенко М.Л., Шелыгин Ю.А., Юрченко А.Е., Moiseenko F.V., Абрамов М.Е., Жабина А.А., КАРАБИНА Е.В., Титова Т.А., Трофимова О.П., Тюляндин С.А., Andrievsckih M., Dranko S., Kudryavtseva A., Orlova R., Ponomarenko D., Teletaeva G.M., Yukalchuk D., Андриевских М.И., Белик А.Д., Жукова Н.В., Кононец П.В., Мочалова А.С., Повышев А.Ю., Проценко С.В., Телетаева Г.М., Belik N., Elsnukaeva K., Panina M.V., Povyshev A.Y., Protsenko S.A., Shubin V., Tjuljandin S., Tsimafeyeu I.V., Tsukanov A., Zaberezhny I.A., Багрова С.Г., Ганьшина И.П., Горбунова В.А., Гордеева О.Г., Демидова И.А., Емельянов С.А., Имянитов Е.Н., Мещеряков А.Г., Моисеенко Ф.В., Мочалова А.А., Обаревич Е.К., Обаревич Е.С., Орлова Е.А., Перминова Е.М., Пономаренко Д.Е., Попов М.И., Проценко С.А., Семиглазов В.Ф., Смолин А.В., Тимошкина Н.Н., Юкальчук Д.Ю., Alessandro F., Argilés G., Aubel P., Chang V.L., Cherdyntseva N.V., Danielewicz I., Dan’ko S., Demidov Y., Elsnukaeva H.H., Evstigneev I.V., Fedorov A.N., Garcia-Alfonso P., Glynne-Jones R., Kanehisa A., Karpenko E., Kazmin A.I., Komov D.V., Kroening H., Marfutov V.V., Nersesov I., Novik A.V., Oskorbin I.A., Saunders M.P., Shagina I.A., Tkachenko S.A., Tsukanov A.A., Utyashev I.A., Van C.E., Vikhrova A.S., Volkonskiy M.V., Vorotilina L.V., Voscoboev M., Yurchenkov A.N., Zhukova N.V., de Wouw A.J., АНАТОЛЬЕВНА7 Ц.Н., Авагимян К.Л., Авилов А.С., Агапова О.И., Азанов А.З., Акопян А.А., Алиев М.Д., Андреев С.Ю., Анохина Е.П., Антонова А.В., Антошкина М.И., Арзуманян А.Л., Ахматова А.М., Ахметьянова А.Е., Бабина К.Г., Баграташвили В.Н., Бакашвили О.А., Балдин П.Л., Белова Н.И., Боброва Е.А., Богачева Д.В., Богачева М.В., Болотина Л.В., Борзяница С.М., Бредер В.В., Василевская А.К., Ващенко В.А., Ведрова О., Вишневская Я.В., Владимиров В.И., Водолажский Д.И., Волковский Н.Л., Волконский М.В., Воронкова Л.М., Воротников И.К., Глигоров Ж., Гольдшмидт П.Р., Горбунова В.А., Горбунова В.А., Гордеева О.О., Горобцов Д.Н., Горшенина М.Н., Демидова И.А., Демидова И.А., Демченкова М.В., Дергузов А.В., Дешкина Т.И., Джентемиров С.К., Дидук О.В., Дмитроченко М.В., Думбрава Р.А., Егоренков В.И., Ершова М.В., Железняк А.В., Жуков Н.В., Жукова Н.В., Загуменова Л.С., Зафирова М.А., Зейналова А.Р., Зинькевич М.В., Зуева Е.В., Иванова Ф., Ионова Т.И., Казьмин А.И., Калинин А.Е., Калядина В.А., Каннер Д.Ю., Карасева В.В., Карпенко Е.В., Карпенко Е.В., Карпова А.С., Кекеева Т.В., Коваленко Е.И., Колоколов Ф.А., Коломиец Л.В., Колякина Е.В., Комоза Ю.В., Копанев А.С., Корниенко Т.И., Королева И.А., Косталанова Ю.В., Крамчанинов М.М., Красильников С.Э., Крючкова Е.И., Кузеванова Е.А., Кулевская Е.В., Лактионов К.К., Лебедева Л.Н., Ледин Е.В., Ли Я.А., Лисянская А.С., Лозовская Ю.А., Лубенникова Е.В., Луд А.Н., Лунев И.А., Лухманова Д.А., Любченко Л.Н., МАНИХАС А.Г., Мазур Н.С., Малейко М.Л., Манзюк Л.В., Маркизов С.Н., Маркина П.М., Матвеев Д.А., Маштапа В.В., Межуева А.О., Мироненкова Я.А., Миронов О.В., Митапов Ж.С., Мищенко А.А., Моисеенко В.М., Моисеенко В.М., Моляка Ю.К., Мурзина Ю.И., Мусаева Х.С., Назарова В.В., Наровенкова К.В., Насхлеташвили Д.Р., Никитина Т.И., Новикова Е.Г., Новикова О.А., Новожилова Е.Н., Овсиенко Е.Н., Оглоблин А.Н., Окружнова М.А., Орлов С.А., Орлова С.А., Оскорбин И.П., Осодоева С.Н., Ошейчик А.В., Панина М.В., Панина М.А., Парсаданова Э.Л., Пашкова Е.Н., Пеганова Е.В., Перминова М.С., Петенко Н.Н., Петрухненко В.А., Пимонова И.С., Польшина Н.И., Поляков А.П., Пономаренко А.Н., Пономаренко Д.С., ПорфирьевБ Н., Прокопенко И.А., Радюкова И.М., Рамазанова М.С., Романов А.И., Ружникова А.А., Румянцева Е.А., Саевец В.В., Сайдуллаева А.Ф., Сайтбурханов Р.Р., Саманева Н.Ю., Саранцева К.А., Сарибекян Э.К., Сафарова А.А., Сендерович А.И., Сивунова И.Д., Симаненков К.Э., Ситникова Е.Г., Скотников Р.А., Смолин А.В., Смолин А.В., Смолин А.В., Соболев М.М., Соловьева Е.П., Соловьева Е.А., Сороколетов А.В., Соснин М.И., Стативка О.А., Стаценко Г.Б., Степанова А.В., Сторожакова А.Э., Стрельникова Т.С., Султанаев С.П., Султанбаев А.В., Сысоева Т.А., Сюсюкайлова О.А., Танцырев Д.А., Таскина Д.К., Темирсултанова Т.Х., Тетерин А.А., Тимофеев И.В., Ткаченко Г.В., Тюгина Я.А., Тюлегенова М.Ж., Тюляндина А.С., Удовица Д.П., Утяшев И.А., Фадеева Н.В., Федченко А.К., Феоктистова П.С., Филипенко М.Л., Филоненко Е.В., Хабриева Х.М., Харатишвили Т.К., Ходкевич А.В., Хохлов С.В., Хуламханова М.М., Цуканов А.С., Цыганкова Н.С., Черепанова Е.В., Чермакова К.В., Чиркова Т.А., Чичканова А.С., Чумаков И.В., Шакурова Н.Р., Шахнович Е.Б., Шипилова Э.С., Ширинкин в.Б., Шишкина В.С., Шубин В.П., Шубина И.Ж., Шумилкина Е.А., Шумский А.А., Эльснукаева Х.М., Эфендиева С.Н., Юмшанов А.В., Яворская М.А., Якубов М.Р., сакаева д.и., соавт с.

30 статей, 1 книга, 3 доклада на конференциях, 3 тезисов докладов, 2 патента

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 21, Scopus: 31

IstinaResearcherID (IRID): 1294453

Деятельность