Avrorin A.V.

Avrorin A.V.

Соавторы: Осипова Э.А., Ainutdinov V.M., Belolaptikov I.A., Domogatskii G.V., Fialkovskii S.V., Gress T., Konischev K., Kulepov V.F., Shaibonov B.A., Gaponenko O.N., Koshechkin A.P., Milenin M.B., Panfilov A.I. показать полностью..., Pan’kov G.L., Pliskovskii E.N., Danilchenko I.A., D’Yachok A.N., Mirgazov R.R., Golubkov K., Rozanov M.I., Tarashansky B., Dzhilkibaev Z.A., Sheifler A., Doroshenko A.A., Klabukov A., Кузьмичев Л.А., Полещук В.А., Budnev N.M., Bogorodsky D., Гресь О.А., Попова Е.Г., Широков А.В., Просин В.В., Kuleshov D., Spiering C., Wischnewski R., Zhukov V.A., Grishin O., Rubzov V.Y., Zagorodnikov A.V., Суворова О.С., Lyashuk V., Kochanov A., Middell E., Mikheyev S., Климов Е.А., Rjabov E.V., Balkanov V., Korobchenko A., Яшин И.В., Bannasch R., Brudanin V.B., Kebkal K.G., Скурихин А.В., Gafarov A.R., Pan’kov A.L., Perevalov A., Yagunov A., Shelepov M.D., Tabolenko V., Zurbanov V.L., Буднев Н.М., Djilkibaev Z.A., Honz Z., Kebkal O.G., Koshel F.K., Koshel' F.K., Кочин А.В., Смагина Т.И., Karnaukhov V., Kebkal A.G., Klimov A.I., Бережнев С.Ф., Гришин Н.И., Ермаков Г.Г., Коробченко А.В., LOVTSOV S., Mikheev S.P., Portyanskaya I., Rastegin A., ЗУРБАНОВ В.Л., Кожин В.А., Яковлев С.Г., Avrorin A.V., Aynutdinov V.M., Baier S., Belolaptikov I.A., DOBRYNIN V., Dobrinin V., Eugene R.Z., Fajs L., Hons Z., Igor R., Kostunin D., Middell A., Pakhorukov A.L., Pan\textquotesinglekov L.V., Rastislav V., Rozinov M., Rubtsov P., Rubtsov V.F., Semenei Y.A., Simkovic F., Sinegovsky S.I., Stekl I., Surovovaa O.V., Tarashanky B., Tarashanski B.A., Tarashchanskii B.A., Vishnevskii R., Yu R.V., Аврорин А.Д., Дорошенко А.А., Дьячок А.Н., Загородников А.В., Козликин М.Б., Кошечкин А.В., Кулешов Д.С., Миргазов Р.Р., Мишенин М.В., Панфилов А.Н., Розанов М.Н., Сафронов Г.Б., Турбанов В.А., Хан Д.Е.

26 статей

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 256, Scopus: 343

IstinaResearcherID (IRID): 1307861

Деятельность