Sinegovsky S.I.

Sinegovsky S.I.

Соавторы: Морозова А.Д., Kochanov A., Синеговская Т.С., Sinegovskaya T.S., Belolaptikov I.A., Danilchenko I.A., Domogatskii G.V., Fialkovskii S.V., Klabukov A., Koshechkin A.P., Kulepov V.F., Milenin M.B., Panfilov A.I. показать полностью..., Rozanov M.I., Кузьмичев Л.А., Осипова Э.А., Ainutdinov V.M., Avrorin A.V., Borisovets B.A., Budnev N.M., Chensky A., DOBRYNIN V., Djilkibaev J.A., Donskych L.A., Dudkin G.N., Dzhilkibaev Z.A., EGOROV, Gaponenko O.N., Garus A.A., Golikov A.V., Gress T., Gushtan M.N., Heller S.R., Heukenkamp H., Kabikov V.B., Karle A., Klimov A.I., Klimushin S., Konischev K., Krabi J., Lanin O.Y., Lopin A.L., Mikolajski T., Moiseiko N.I., Nemchenko M.N., Ogievetsky N.V., Padusenko A.N., Pan’kov G.L., Pliskovskii E.N., Pocheikin K.A., Pokolev P.A., Rjabov E.V., Rubtsov P., Rubzov V.Y., Rzhestshitski A.V., Semenei Y.A., Shaibonov B.A., Sokalski I.A., Spiering C., Streicher O., Sumanov A.A., Tanko L., Tarashanski B.A., Tarashchanskii B.A., Thon T., Vishnevskii R., Wiebusch C., Wischnewski R., Zagorodnikov A.V., Zhukov V.A., Zurbanov V.L., Гапоненко А.Ю., Гресь О.А., Миргазов Р.Р., Парфенов К.В., Полещук В.А., Попова Е.Г., Просин В.В., Широков А.В.

10 статей, 2 доклада на конференциях, 2 тезисов докладов

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 269, Scopus: 294

IstinaResearcherID (IRID): 1321370

Деятельность