Sinegovsky S.I.

Sinegovsky S.I.

Соавторы: Морозова А.Д., Kochanov A., Синеговская Т.С., Sinegovskaya T.S., Belolaptikov I.A., Danilchenko I.A., Domogatskii G.V., Fialkovskii S.V., Klabukov A., Koshechkin A.P., Kulepov V.F., Milenin M.B., Panfilov A.I. показать полностью..., Rozanov M.I., Кузьмичев Л.А., Осипова Э.А., Ainutdinov V.M., Avrorin A.V., Borisovets B.A., Budnev N.M., Chensky A., DOBRYNIN V., Djilkibaev J.A., Donskych L.A., Dudkin G.N., Dzhilkibaev Z.A., EGOROV, Gaponenko O.N., Garus A.A., Golikov A.V., Gress T., Gushtan M.N., Heller S.R., Heukenkamp H., Kabikov V.B., Karle A., Klimov A.I., Klimushin S., Konischev K., Krabi J., Lanin O.Y., Lopin A.L., Mikolajski T., Mirgazov R.R., Moiseiko N.I., Nemchenko M.N., Ogievetsky N.V., Padusenko A.N., Pan’kov G.L., Pliskovskii E.N., Pocheikin K.A., Pokolev P.A., Rjabov E.V., Rubtsov P., Rubzov V.Y., Rzhestshitski A.V., Semenei Y.A., Shaibonov B.A., Sokalski I.A., Spiering C., Streicher O., Sumanov A.A., Tanko L., Tarashanski B.A., Tarashchanskii B.A., Thon T., Vishnevskii R., Wiebusch C., Wischnewski R., Zagorodnikov A.V., Zhukov V.A., Zurbanov V.L., Гапоненко А.Ю., Гресь О.А., Парфенов К.В., Полещук В.А., Попова Е.Г., Просин В.В., Широков А.В.

10 статей, 2 доклада на конференциях, 2 тезисов докладов

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 257, Scopus: 280

IstinaResearcherID (IRID): 1321370

Деятельность