Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2000 к.м.н. Особенности распространения и основные направления профилактики вирусных гепатитов В и С в многопрофильных стационарах

Результаты деятельности

Соавторы: Балацкий А.В., Камалов А.А., Краснова Т.Н., Ткачук В.А., Макаревич П.И., Джайн М., Охоботов Д.А., Орлова Я.А., Тивтикян А.С., Кириллова К.И., Панина О.Б., Мареев В.Ю., Андреенко Е.Ю., Садекова О.Н., Колотвин А.В., Таратина О.В., Беграмбекова Ю.Л., Павликова Е.П., Афанасьевская Е.В., Бочков В.Н., Камалов Д.М., Мершина Е.А., Старостина Е.Е., Стригунов А.А., Данилов С.М., Кузнецова Т.Ю., Никитина Л.А., Плисюк А.Г., Розина Т.П., Гаврилов Д.В., Мамедов В.Н., Нестерова О.Ю., Синицын В.Е., Французевич Л.Я., Яровая Е.Б., Демидова Е.М., Дуданов И.П., Коробова А.Г., Мацкеплишвили С.Т., Акопян А.А., Акопян Ж.А., Бобков А.П., Середенина Е.М., Щелкунова Т.А., Щербакова Л.Н., Асратян Д.А., Ефименко А.Ю., Кадрев А.В., Клементьева А.Г., Мареев Ю.В., Мещурова С.Ю., Парфёнова Е.В., Потапенко А.В., Стражеско И.Д., Бойцов С.А., Мухин H.А., Мухин Н.А., Мухин Н.А., Ревина Д.Б., Шоломова В.И., Бровко М.Ю., Орехов А.Н., Радзинский В.Е., Рахматуллин Т.И., Рубцов П.М., Сагинова Е.А., Семина Е.В., Альховский С.В., Зверева М.Э., Карпов В.К., Курилова О.В., Малахов П.С., Николаеа Л.И., Самохвалов И.В., Смирнов А.Н., Агапов М.А., Александрушкина Н.А., Басалова Н.А., Белокурова М.В., Борисов Е.Н., Виговский М.А., Григорьева О.А., Данилова Н.В., Дзитиев В.К., Дьячкова У.Д., Иваницкий Л.В., Игнатова Т.М., Какоткин В.В., Козлова П.С., Лалаянц М.Р., Макашова В.В., Моисеев В.С., Новоселецкая Е.С., Рубина К.А., Садовничий В.А., Фастовец С.В., Boytsov S.A., Rashidov T., Беляевский А., Буланова М.М., Волкова В.В., Джауари С.С., Карагяур М.Н., Климович П.С., Кост О.А., Ларина Е.Б., Моисеев С.В., Некрасова Л.А., Павлова З.Ш., Пахомов П.В., Примак А.Л., Рунова Г.С., Савинов А.В., Собенин И.А., Тераз Я.М., Цыганков Б.Д., Шелег Д.А., Шерстнев В.В., Mukhin N.A., Pershina, Абдуллаев С.М., Алексеенкова М.В., Андреева Т.В., Андрианова И.В., Анохин Д.М., Арбатский М.С., Бозов К.Д., Бугеренко Е.Ю., Величко А.Я., Гибадулин Р.А., Драч М.Д., Дячук Л.И., Жданова Е.А., Илларионова М.Е., Клименко С.М., Лидеман Л.Ф., Макусь Ю.В., Мальков П.Г., Мишуровский Г.А., Нейфельд Е.А., Новиков П.И., Олейникова Н.А., Парфененко М.А., Попов В.С., Решетов Д.А., Сотская Е.А., Стоянова С.С., Тихомирова В.Е., Троскина Е.Ю., Фомин В.В., Цигура Д.А., Faskhutdinova G., Golenkina S.A., Goltsov A.Y., Voloschuk I.N., Zaĭnullina A., Авдеев В.Г., Авдонин С.Т., Азарова О.Ю., Асратян Д.А., Балацкая М.Н., Гайфуллин Н.М., Галлямов М.Г., Гейнц А.А., Григоренко А.П., Гуревич К.Г., Демидов Б.С., Ершова А.И., Иваницкая О.Н., Калинина Н.И., Калинкин А.Л., Конюшкова М.В., Красильников П.В., Крюкова О.В., Кубышкин В.А., Кунижева С.С., Кутырина И.М., Лебедева М.В., Лопаткина Т.Н., Мамедов Н.Н., Мешков А.Н., Минакова Е.Г., Морозова И.Ю., Мухин П.А., Никифорова Н.В., Писарев Э.К., Постнов А.Ю., Потехина Е.С., Проскурнина Е.В., Рогаев Е.И., Савельева Г.М., Самусевич А.Н., Северова М.В., Селезнева Н.Д., Соколова М.В., Справцева А.А., Сулимов А.В., Сулимов В.Б., Тетерина М.А., Третьяков А.А., Трушина Е.Е., Филипенкова Т.Е., Фукс А.А., Хазанов А.И., Хуснутдинова Э.К., Цурская Д.Д., Чотчаева Ф.Р., Шатохина Е.А., Шипулин Г.А., Шурыгина А.С., Щапина М.Ю., Andrianova I.V., Arbieva Z.H., Atochina E.N., Bulanov N., Butkovsky O., Dakhtler T., Dudek S.M., Gallvantov M.G., Gareeva A., Gelfand E., Goker-Alpan O., Goldenkova-Pavlova S.K., Gubenko N.S., Khusnutdinova É., Kotsepuga M.E., Lalayantz M.R., Larina E., Leonov S., Malyshev P., Meray I.I., Naperova I.A., Orlov A.V., Puzyrev V., Schwartz D.E., Shagam L.I., Shagam L., Sidransky E., Tayebi N., Turchina T., Viacheslavova A., Viborniy M., Yaskov P., Авдеев М.В., Айсина Р.Б., Акопян Ж.А., Акулкина Л.А., Алешина А.Н., Альберт Е.А., Алябина И.О., Алёшина А.Н., Артемова М.Г., Атаян Д.П., Баев А.А., Балабаненко И.М., Балацкий А.С., Белова Е.В., Белугин А.Ю., Бочков Н.П., Бугеренко А.Е., Бугеренко К.А., Будко А.А., Булатова И.А., Булинский А.В., Буравлева К.В., Варфоломеев С.Д., Вознюк Д.А., Воротников А.В., Вячеславова А.О., Гаврилова С.И., Галеева А.Э., Гельфанд Е.М., Гетия Т.С., Гителъ Е.П., Гитель Е.П., Голденкова-Павлова И.В., Гордовская Н.Б., Дахтлер Т.Е., Демидов М.Б., Демидова Е.М., Домрачева Т.С., Дячук Л.И., Евдокимов В.В., Еланский С.Н., ЗАЛЕПАЕВ П.В., Зыкова А.С., Иваницкий Л.В., Каменецкая О.В., Квасовка В.В., Киреев Р.А., Князева И.П., Кодиров Х.Н., Козловская Л.В., Контобойцева А.А., Корогодина А.Д., Королев Ю.М., Коротаева А.А., Коротчаева Ю.В., Коцепуга М.Е., Кочегура Т.Н., Краева В.В., Крамор Р.В., Кременчугская Т.А., Кривоносова Д.А., Кузнецова А.А., Кухарчук В.В., Лавров А.В., Лейбман Е.А., Леонов С.Л., Литвинова М.М., Макаров Е.А., Малышев П.П., Морозов И.А., Морозова С.А., Мухаметова Л.И., Назарова Г.Б., Некрасова Т.П., Несмиянов П.П., Никифорова Н.В., Павленко А.В., Павликова Е.П., Панкова М.Ю., Петрова Е.В., Пиневич Ю.С., Писарюк А.С., Потапов П.П., Прокопьева К.О., Ребриков Д.В., Романенков В.А., Ромашкин Р.А., Рудимов Е.Г., Русских Н.В., Савилов А.В., Савилов А.В., Савкин А.Г., Савкин И.А., Сагинова Е.А., Сапанов П.М., Сапанова С.А., Сапронов Г.В., Северова М.М., Синицин В.Е., Скрябина М.Н., Смирнова Е.В., Совершаева Е.П., Созарукова М.М., Соловченко А.Е., Сорокин Ю.Д., Сперанский А.И., Стамбольский Д.В., Суркова И.К., Тивелева А.А., Тишук А., Тутубалин В.Н., Федорова Е.Ю., Федотов Д.А., Фомин В.В., Халфорд-Князева И.П., Хомяков Д.М., Цветнов Е.В., Цейц М.А., Целищева Ю.И., Черников А.В., Шахнова Е.А., Шашкин А.П., Швецов М.Ю., Шимшилашвили Х.Р., Шмакова А.А., Шоба С.А., Шурыгина А.С., Юровский А.Ю., Якушева Т.Е., Ямова И.С., Ярославов А.А.